Kondenzační kotle

Použití kondenzačních kotlů je téměř univerzální. Každodenní praxe ukazuje, že kondenzační kotle je možné používat až do tepelného spádu 80/60 °C s účinností přes 98 %. Díky moderní konstrukci a řízenému spalování vždy pracuje s vyšší účinností než konvenční kotel. Na základě dlouhodobě sledovaných aplikaci je možné kalkulovat s možností dosažení úspor na palivu oproti konvenčnímu řešení až 30 %.

Nerezový hořák premix – s předsměšováním paliva a velmi nízkými emisemi, instalovaném v horizontální poloze. Tento hořák se vyznačuje vysokou spolehlivostí a životností. Charakterizuje ho elektronické zapalování, ionizační kontrola plamene, vynikající modulační rozsah a nízká hladina hluku. Směšovací komplet byl navržen pro snadný přístup a údržbu. výměník ( AL - ZLIATINA ) Těleso kotle je vytvořeno trubkovým lamelovým tepelným výměníkem ATTACK s celkovou účinností spalování až 109,5 %. Sestává z jedenácti průchodů topenářské vody na plameni, se třemi teplotními úrovněmi, umožňujícími efektivní kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách. Lamelový celek je bez svárů, maximálně mechanicky pevný a těsný, garantující vysokou životnost a velmi nízkou provozní hlučnost.

Protihluková izolace – kterou je obložena vnitřní stěna opláštění. Díky těmto opatřením , plynulé modulaci výkonu a použitím kvalitních komponentů nepřekračuje hlučnost kotlů ATTACK 45 dB.

Odvod kondenzátu – je vytažen až na úroveň připojení ostatních médií, a to včetně odpadního sifonu s kontrolní otvory .

Prostorové regulátory – se vyznačují jednoduchým ovládáním, vysokou kvalitou, spolehlivostí, úsporou energie a moderním designem. Regulátor CR 11006 umožňuje ekvitermní regulaci - t. j. automatické nastavování kotle podle venkovní teploty, jednoduše nastavitelný týdenní program, komfortní ovládání kotle z místnosti.

Nástěnné kondenzační kotle - s průtokovým ohřevem TUV

ATTACK KST Plus je kondenzační kotel s uzavřenou komorou , určený na vytápění a ohřev teplé užitkové vody se směšovačem s velmi vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkým množstvím emisí , využívající zemní nebo zkapalněný plyn , vybavený ovládacím mikroprocesorovým systémem.

Nástěnné kondenzační kotle - bez ohřevu TUV

ATTACK KT Plus je kondenzační kotel určený pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v externím zásobníku TUV se směšováním a kondenzací s vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkými emisemi , využívající přírodní plyn nebo zkapalněný plyn , vybavený a řízený moderním ovládacím mikroprocesorovým systémem.

Nástěnné kondenzační kotle - se zásobníkovým ohřevem TUV

ATTACK KZT Plus je kondenzační kotel s uzavřenou komorou určen k vytápění a ohřev teplé užitkové vody s vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkou hodnotou emisí, využívající zemní nebo zkapalněný plyn a je vybaven mikroprocesorovým systémem řízení.

Nástěnné kondenzační kotle - ohřev teplé užitkové vody v externím zásobníku TUV

ATTACK COMPACT Plus je kondenzační kotel určený pro vytápění s možností ohřevu teplé užitkové vody v externím zásobníku TUV se směšováním a kondenzací s vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkými emisemi, využívající zemní plyn nebo zkapalněný plyn, vybavený a řízený moderním ovládacím mikroprocesorovým systémem. Těleso kotle se skládá z hliníkového lamelového výměníku a keramického směšovacího hořáku, vybaveného elektronickým zapalováním s ionizační kontrolou plamene, z ventilátoru s modulovanými otáčkami a z modulačního plynového ventilu. Kotel je určen k zapojení k externímu zásobníku teplé užitkové vody (doplňkový).