Zplyňovací kotle na dřevo

Kotel je konstruován pro spalování dřeva, na principu zplyňování dřeva s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle a vytváří v násypce kotle podtlak. Podtlak v násypce kotle zajistí, že při otevření přikládacích dvířek je v momentě jejich otevření nasáván čistý vzduch z prostoru, čímž je zabráněno úletu drobných částic prachu z násypky kotle do jeho okolí. Kotelna, kde je takový kotel umístěn je podstatně méně prašnější.

Kvalitní žárobetonová tryska je srdcem kotle a zaručuje mu spolehlivý provoz při extrémně vysokých provozních teplotách kolem 1 100°C. Samotné žárobetonových tvarovky odolávají teplotám až do teploty 1 350°C. Tvarovky použité v popelníkové části kotle spojí teplo ze spalin, přičemž se zvýší jejich povrchová teplota a pak slouží jako „katalyzátor“ spalování, který zajistí dohoření škodlivých emisí v kotli a tím zabrání jejich úniku přes komín do okolní atmosféry.

V dohořívacím prostoru pod tryskou se nachází žáruvzdorný popelník. V zadní části tělesa kotle je umístěn výměník tepla, nad kterým se nachází komínová klapka. Zároveň se zde nachází odtahové hrdlo pro připojení ke komínu, které je možné podle požadavku na místě instalace jednoduše otočit vertikálně nebo horizontálně.

Modelová řada 5000 Attack DP

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD a PROFI je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Předepsaným palivem pro kotel ATTACK DP je suché dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku možnost nepřetržitého hoření 8 až 12 hodin.

Základem kotlů ATTACK DP je vodou chlazené kotlové těleso. Svařenec kotle je zhotoven z ocelových plechů o tloušťce 6 mm. Výměník je přístupný po otevření přikládacích dvířek, čímž se podstatně zjednodušuje jeho čištění.

Technické údaje řady 5000 Attack DP:

 • Plochý žebrový výměník kotle
 • Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
 • Komfort zákazníka, provozní spolehlivost a jednoduchá obsluha a údržba
 • Vyrobený ze speciální kotlové ocele tloušťky 6 mm pro zabezpečení dlouhé životnosti kotle
 • Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI ver. PID
 • Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz
 • Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy
 • V provedení levé i pravé otevírání dvířek
 • Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD

Zplyňovací kotle ATTACK DP STANDARD 

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD je ovládán kotlovým a spalinovým termostatem. Základní verzi tvoří ovládání STANDARD, které řídí základní parametry kotle jako je teplota v kotli anebo teplotu, při které má dojít k vypnutí ventilátoru po dohoření paliva.

 1. Reset – ochrana kotle proti přehřátí (po dosáhnutí vyšší teploty jak 110°C dojde k odpojení kotle od el. sítě) 
 2. Pojistka – ochrana kotle proti el. skratu
 3. Hlavný vypínač – zapnutí kotle a v případě potřeby umožňuje celý kotel vypnout
 4. Spalinový termostat – při poklese teploty spalin pod nastavenou hodnotu dojde k vypnutí ventilotoru
 5. Kotlový termostat – slouží na nastavení požadované teploty vody v kotly (při překročení nastavené teploty dojde k vypnutí ventilátoru a kotel pracuje na min. výkon, po poklese nastavené teploty dojde k opětovnému zapnutí ventilátoru a kotel pracuje na max. výkon).
 6. Termomanometr – ukazuje výstupní teplotu a aktuální tlak vody v kotle

Zplyňovací kotel ATTACK DP PROFI 

Zplyňovací kotel ATTACK DP PROFI je ovládán elektronickým regulátorem což zajišťuje vysoký komfort obsluhy a modulaci výkonu kotle. Pokročilejší verze, která spolupracuje s pokojovým termostatem a dokáže modulovat výkon kotle pomocí změny otáček ventilátoru.

 1. 0/1 – hlavný vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítkospuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující ventilátor
 6. Vodovod – ikona zobrazující čerpadlo nabíjení TÚV, nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující funkci cirkulačního čerpadla 
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhleník– ikona zobr. upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačnom menu
 11. Termomanometr

Modelová řada 6000 Attack DPX

Nová řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem spaliny – voda. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK DPX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítajících se v úspoře paliva proti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevní biomasu, která je CO2 neutrálním palivem. Z hlediska tvorby škodlivých emisí je v průběhu provozu při verzi LAMBDA dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10 % O2. Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva dle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK DPX (verze LAMBDA) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více jako 25-násobně nižší koncentraci škodlivých emisí v CO spalinách než je její povolený limit. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, tedy ho udržují čistý, přičemž výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Technické údaje řady 6000 Attack DPX:

 • Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“ s pohyblivými turbulátory
 • Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
 • Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý výměník = vysoká účinnost = snížení provozních nákladů, úspora paliva
 • Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček ventilátoru, na základě teploty spalin – modifikace PROFI ver. PID
 • Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI ver. PID, LAMBDA
 • Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz
 • Možnost přikládat velké kusy dřeva (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy
 • Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené s otevíráním a zavíráním přikládacích dvířek
 • Možnost modifikace LAMBDA – nejpokročilejší technologie řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot emisí a účinnosti
 • Možnost spalování alternativních paliv, jako jsou jádra z oliv a kostková dřevina v automatických hořácích s výkony 30 a 50 kW – modifikace COMBI Pellet
 • Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

ATTACK DPX STANDARD 

Zplyňovací kotel ATTACK DPX Standard je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatem.

 1. Reset – ochrana kotle proti přehřátí (po dosažení teploty vyšší jak 110°C dojde k odpojení kotle od el. sítě)
 2. Pojistka – ochrana kotle proti el. zkratu
 3. Hlavní vypínač – zapnutí kotle a v případě potřeby umožňuje vypnout celý kotel
 4. Spalinový termostat – při poklesu teploty spalin pod nastavenou hodnotu dojde k vypnutí ventilátoru
 5. Kotlový termostat – slouží na nastavení požadované teploty vody v kotli (při překročení nastavené teploty dojde k vypnutí ventilátoru a kotel pracuje na min. výkon, po poklesu nastavené teploty dojde k opětovnému zapnutí ventilátoru a kotel pracuje na max. výkon).
 6. Termomanometr – ukazuje výstupní teplotu a aktuální tlak topné vody v kotli

ATTACK DPX PROFI  

Zplyňovací kotel ATTACK DPX PROFI je ovládaný elektronickým regulátorem, který je určený na regulaci teploty vodních kotlů na spalování dřeva.

Přednost PROFI verze kotlů ATTACK proti verzi Standard spočívá ve vyšším komfortu obsluhy, možnosti modulace výkonu kotle za účelem dosažení nejoptimálnějších parametrů při spalování dřeva. Regulátor vykonává stálé měření teploty vody v kotli a její hodnotu ukazuje na displeji a současně řídí spalinový ventilátor a čerpadlo ÚT.

 1. 0/1 – hlavní vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítko spuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující provoz ventilátoru
 6. Vodovod – ikona zobrazující provoz čerpadla nabíjení TUV nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující provoz cirkulačního čerpadla topných okruhů
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhelník – ikona zobrazující upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačním menu
 11. Termomanometr

ATTACK DPX COMBI Pellet- zplyňovací kotle s automatickým hořákem na pelety 

Teplovodní kotel na dřevo a pelety DPX COMBI Pellet je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí výměníku, kde je předepsaným palivem dřevo a při zabudování plně automatického nerezového hořáku dřevní pelety. Je to pokročilé řešení poskytující zvýšený komfort díky plně automatickému hořáku na pelety jednoduše vestavný do kotle a výhodu nejlevnější tepelné energie vyrobené ze dřeva v zplyňovací kotle.

S možností nastavení výkonu hořáku s automatickým čištěním roštu, automatickým startem a ukončením procesu hoření do ocelového tělesa DPX, vzniká kombinovaný kotel na pevná paliva a peletky. Peletový hořák je umístěn na polohovatelném sběrači, čímž lze jednoduše vložit hořák do horních dvířek kotle a tím v průběhu minuty udělat ze zplyňovacího kotle kotel na pelety. Pokud je k dispozici dřevo, hořák je možné zase zpětně snadno demontovat a kotel používat jako běžný zplyňovací kotel.

Ovládání kotle je tvořeno regulátorem Profi "PID" a elektronikou pro hořák. Jedno nebo druhé je možné jednoduše vypnout hlavním vypínačem a podle toho pracovat s jedním nebo druhým palivem. Řešení poskytuje možnost výběru mezi dvěma hořáky s výkony 8 - 30 kW a 15 - 50 kW. Kotel je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Modelová řada 7000 Attack SLX

Řada kotlů ATTACK 7000 – SLX je vybavena účinnějším trubkovým výměníkem "spaliny – voda". Ve výměníku jsou osazené speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brždění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čímž se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do topné vody. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, čímž ho udržují čistý, kdy výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. dosahovaná účinnost kotle ATTACK SLX je až do 91,8 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

ECO CO2Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva podle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK SLX (verze LAMBDA Touch) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více než 5-násobně nižší koncentraci škodlivých emisí CO ve spalinách než je její povolený limit.
Technické údaje řady 7000 Attack SLX:

 • Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“ s pohyblivými turbulátory
 • Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200–230 l, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
 • Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý výměník = vysoká účinnost = snížení provozních nákladů, úspora paliva
 • Volitelný suchý plášť, umístěný po obvodu celé nakládací komory – zvýšená ochrana proti dehtování komory
 • Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI ver. PID, LAMBDA Touch
 • Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz
 • Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy
 • Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené s otevíráním a zavíráním přikládacích dvířek
 • Možnost modifikaci LAMBDA Touch – nejpokročilejší technologie řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot emisí a účinnosti
 • Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček ventilátoru na základě teploty spalin – modifikace PROFI ver. PID
 • Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

ATTACK SLX PROFI - kotle ovládané elektrickým regulátorem 

ATTACK PROFI generace „PID“ je pokročilý regulátor, který umožňuje modulaci tepelného výkonu ve zplyňovacích kotlích ATTACK ® pomocí změny otáček ventilátoru. Obsahuje přehledný displej, kde je možné snadno identifikovat potřebné informace, a tím zjednodušuje ovládání kotle.
ATTACK SLX PROFI je vylepšen o způsob regulace PID, dokáže plynule ovládat otáčky ventilátoru podle teploty vody a spalin, a tím dosahuje optimální účinnost. Regulátor obsahuje také pokročilou logiku řízení Fuzzy logic, která umožňuje optimální úpravu pracovního cyklu zplyňovacího procesu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám tepelné energie.
Kotel vybavený regulátorem ATTACK PROFI „PID“ dokáže řídit topný systém vybavený čerpadlem nabíjení akumulační nádrže, akumulační nádrží, cirkulačním čerpadlem topných okruhů a pokojovým termostatem tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energie. Regulátor je také možné nastavit a připojit tak, aby bylo možné řídit čerpadlo topných okruhů a čerpadlo nabíjení nádrže na TUV.

HLAVNÍ VÝHODY OVLÁDÁNÍ:

 • Vylepšená elektronika s plynulou PID regulací otáček ventilátoru na základě teploty spalin
 • Fuzzy logic – úprava pracovního cyklu spalování dřeva do ideálních podmínek
 • Vyšší účinnost kotle a stabilní spalování
 • Více možností řízení, včetně čerpadla nabíjení akumulační nádrže, čerpadla nabíjení TUV nebo cirkulačního čerpadla topných okruhů
 • Možnost řízení cirkulačního čerpadla termostatem
 • Přehledný displej zobrazující provoz jednotlivých prvků

Popis:

 1. 0/1 – hlavní vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítko spuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující provoz ventilátoru
 6. Vodovod – ikona zobrazující provoz čerpadla nabíjení TUV nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující provoz cirkulačního čerpadla topných okruhů
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhelník – ikona zobrazující upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačním menu
 11. Termomanometr

ATTACK SLX LAMBDA Touch - kotle s řízením procesu spalování 

ATTACK SLX LAMBDA Touch je moderní zplyňovací kotel na spalování měkkého i tvrdého dřeva vybaven pokročilou logikou řízení pro dosahování vysoké účinnosti, nízkých emisí a nízké spotřeby dřeva. Spalovací proces je velmi přesně řízen pomocí měření obsahu kyslíku ve spalinách, primárním a sekundárním přívodem vzduchu do kotle a měnitelnými otáčkami odtahového ventilátoru, což umožňuje plynulou modulaci výkonu kotle.
Elektroniku tvoří přehledný dotykový displej, kde je možné rychle najít potřebné informace a nastavení. Software v elektronice je možné kdykoliv jednoduše aktualizovat pomocí USB klíče. Kotel lze připojit na internet pomocí LAN kabelu a ovládat jej ze vzdáleného místa, internetu nebo dokonce pomocí Smartphonu.

Modelová řada 9000 Attack WOOD & PELLET   

Hledáte kotel s nízkými provozními náklady a komfortem podobným jako u plynového kotle? Právě jste ho našli. Představujeme Vám inovativní ekologický kombinovaný kotel ATTACK WOOD & PELLET, schopný spalovat několik druhů paliv, především měkké a tvrdé dřevo, brikety a peletky. Kotel je vhodný pro vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Pro zajištění vysokého komfortu je kotel vybaven nakládací komorou s nadstandardním objemem, čímž dokáže zajistit nepřetržité hoření na plný výkon po dobu 6 hodin, a to stále není všechno. Pokud kotel dostane signál na potřebu tepla, umí automaticky spustit spalovací proces na peletky po dohoření dřeva v zplyňovací části bez jakéhokoliv zásahu do kotle. Takto můžete jednoduše využívat výhody nejlevnějšího zdroje tepla – dřeva v kombinaci s komfortním, a také velmi levným zdrojem tepla – dřevními peletkami.
Technické údaje řady 9000 Attack WOOD & PELLET:

 • Možnost navolení režimů: Dřevo, Kombi,Testmode
 • Automatické spuštění hořáku na peletky po spotřebování dřeva v nakládací komoře v režimu Kombi
 • Zapálení dřeva manuálně, nebo automaticky pomocí hořáku okamžitě, nebo s časovým posunutím
 • Precizní řízení spalování pomocí Lambda sondy
 • Spolehlivé sledování přítomnosti plamene pomocí fotobuňky
 • 5,7 palcový barevný dotykový displej
 • Možnost kdykoliv zaktualizovat řízení kotle nejnovějším softwarem jednoduše pomocí USB klíče
 • Možnost spuštění, sledování, ovládání a vypnutí kotle přes internet a pomocí aplikace v Smartphone
 • Schopnost uchovat aktuální čas i nastavené parametry i po výpadku proudu
 • Časové programy provozu kotle
 • 512 MB micro SD karta pro záznam informací o provozu kotle
 • Možnost ovládání externím termostatem
 • Možnost doplnění externích modulů k ovládání akumulační nádrže, topných okruhů včetně podlahového vytápění, okruhu TUV, solárního okruhu, a spínání jiného automatického kotle
 • Nastavitelný screensaver
 • Přístup k servisním nastavením pomocí kódu
 • Záznam poruchových hlášení
 • Možnost ovládat kotel pomocí aplikace v mobilním telefonu (Smartphone)