Kotle s vysokou účinností a nízkou teplotou spalin

V naší nabídce najdete moderní kotle s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Například dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %. S kotlem ATTACK DPX si zajistíte snížení provozních nákladů a úsporu paliva.

Kotel ATTACK DPX je příznivý pro životní prostředí. Spaluje dřevní biomasu, která je CO2 neutrálním palivem. Při verzi LAMBDA je dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO2 ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10 % O2, což je podle normy více jak 25-násobně nižší koncentrace škodlivých emisí v CO2 spalinách než je její povolený limit. Nová řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem spaliny – voda.

Výměník je osazen speciálními pohyblivými turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník. Takto je dosaženo vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.